Milí čtenáři,

moje historie se píše od roku 1991. Tehdy jsem díky rodičům a pedagogům vznikla.

   Začínala jsem ve skromných poměrech v přístavku ZŠ Ostrčilova, která mi poskytla na jeden rok útočiště. Nebýt rodičů, kteří na poslední chvíli postavili záchod, nevím, jak by to tehdy s otevřením první waldorfské třídy dopadlo.

   Při mém zrodu asistovala spousta dobrých lidí. O můj prenatální vývoj i čas po zrození se obětavě starali ti nejlepší : paní Doc.Hana Lukášová, Dr.Renata Mecnerová, pan Prof.PhDr.Lumír Ries z pedagogické fakulty OU, pan Prof.Zdeněk Helus, tehdejší děkan  pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a další osobnosti našeho města, různých koutů republiky i zahraničí. Na zkušenou do Švýcarska odjela první waldorfská učitelka Vlaďka Holmanová.

   Po mém přesídlení do budovy ZŠ Matiční 18 nastalo období přibývání na váze i vážnosti a zdárný růst, až jsem se ocitla plně devítiletá. Okolí mne vnímalo zpočátku s nedůvěrou, ale spokojené děti, vlídní učitelé a především nadšení rodiče mi poskytli sílu být a nebát se jít svou cestou.

   Za těch 15 let jsem ušla pořádný kus cesty a zažila spoustu dobrodružství včetně dramatických utkání s naším ministerstvem školství.

   Pojďte se se mnou vrátit alespoň ke střípkům z mé minulosti. Nemůžete přece číst román.

   

 

                  Vaše waldorfská škola

 


   Učitelé naší waldorfské školy se začali seznamovat s waldorfskou pedagogikou již v roce 1990 v rámci úvodních přednášek a vzdělávacích kurzů. Podstatným impulsem, který vzbudil velký zájem veřejnosti o alternativní školství v Ostravě, byla přednáška švýcarského lektora Tomáše Zuzáka, který posléze provázel ostravskou waldorfskou školu jako její tutor. Pravidelně ji navštěvoval, metodicky spolupracoval s učiteli a pořádal přednášky pro rodiče i pro širší veřejnost.V tomtéž roce začali první zájemci z řad učitelů studovat.Toto studium, jakož i následující vzdělávání učitelů pomáhal zajišťovat Ústav pro svobodné alternativní školství v Ostravě pod vedením Prof.Lumíra Riese, PF Karlovy univerzity pod vedením děkana Prof.Zdeňka Heluse, Svobodná vysoká škola ve Stuttgartu.

   Ohlas a zájem rodičů o waldorfskou pedagogiku byl tak veliký, že se díky jejich iniciativě podařilo přes značné počáteční obtíže prosadit vznik waldorfské školy v Ostravě. Se stejným nadšením v téže době vznikla waldorfská mateřská škola a také  Nadace alternativní waldorfské školy, nyní Nadační fond.

   Myšlenka výchovy uměním a vlastními prožitky uměleckých činností dala impuls vzniku soukromé umělecké školy MIS music, která  až do roku 2001 působila  přímo v budově školy, úzce se školou spolupracovala a umožnila tak založení školního orchestru a pěveckého sboru. Později se rozšířilo umělecké působení na výtvarnou oblast a díky  Dr.Kateřině Gavlasové vznikala pozoruhodná umělecká díla našich žáků.   Od počátku svého působení navazovala waldorfská škola spolupráci se svobodnými školami v holandském Meppelu a německém Wiesbadenu.V průběhu let se uskutečnily výměnné pobyty žáků a náslechy učitelů i zástupců z řad rodičů.

   V rámci mezinárodního projektu "Dny Evropy" se v minulosti naši žáci dvakrát zúčastnili společných pracovních týdnů v německém Steffenshagenu. S operou Brundibár se naši žáci ocitli až v Hannoveru, kde byla uvedena její premiéra v mezinárodním obsazení /žáci waldorfských škol evropských států/.

   Škola se představila také mnohokrát veřejnosti na celorepublikové úrovni, měla svou prezentaci i v poslanecké sněmovně a především se otevřela svému městu Ostravě při tradičních slavnostech  školy, výstavách, tvůrčích dílnách, Dnech otevřených dveří, veřejných přednáškách, seminářích a kurzech organizovaných naší školou. Pravidelně probíhaly na naší škole letní semináře waldorfské pedagogiky pod vedením lektorek z Rakouska a Švýcarska.

   V rámci projektu "Ostrava do Evropy", který měl přiblížit široké veřejnosti členské státy Evropské unie, se škola prezentovala vystoupením žáků ve francouzském jazyce na  Dnech Francie.

   Jiráskovo náměstí krášlila naše Vesmírná kráva, dílo deváté třídy a paní učitelky Gavlasové.

Z žákovských úspěchů a činů si nejvíce vážíme odvahy, šlechetnosti a lidskosti žáka Richarda Martykána za záchranu života kamaráda. Za tento statečný čin byl oceněn ministryní školství a získal také cenu Fair Play Českého olympijského výboru.

   Velikou radost jsme prožívali v roce 2004 při úspěchu absolventky naší waldorfské školy Markétky Sidkové, která se stala mistryní v halové i venkovní lukostřelbě a reprezentovala Českou republiku ve své disciplíně na paralympiádě v  řeckých Aténách.

   V naší republice jsou pořádány každoročně letní olympijské hry waldorfských škol, kterých se pravidelně účastníme. V roce 2002 jsme se stali organizátory olympijských her a do Ostravy se sjeli žáci, učitelé a rodiče z celé republiky. Olympiáda podle řeckých zvyklostí se tak stala krásným vyvrcholením závěru školního roku.   Waldorfská škola byla projektována jako integrovaná základní a střední škola, která v nejvyšších třídách poskytne žákům podle nadání a zájmu buď všeobecné středoskolské vzdělání s maturitou, nebo praktické vzdělání na úrovni odborného učiliště. Tento původní záměr se nepodařilo prosadit, ale namísto toho vznikla v roce 2003 střední odborná škola waldorfská (waldorfské lyceum). Sloučení obou škol závisí na zřizovatelích.

   Školní rok 2005/2006 byl v dobrém slova smyslu poznamenán významnými událostmi, které se týkají stěhování školy do výrazně lepšího prostředí zrekonstruovaného pavilonu B v areálu ZŠ gen.Píky v Moravské Ostravě. Náš zřizovatel, Statutární město Ostrava-Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, se postaral o nemalé finanční prostředky na rekonstrukci, zajistil přestavbu a pod dohledem ředitelky školy Vlasty Henchozové tak realizoval a tím splnil slib daný rodičům, učitelům a žákům naší školy.

   Školní rok  2006/2007 jsme zahájili v nové, krásné budově a přijali tak s radostí dar od zřizovatele k 15.výročí založení naší waldorfské školy v Ostravě.

Připravila: Mgr. Vlasta Henchozová

 

Zpět na úvodní stránku

O waldorfské pedagogice