Pro školní rok 2018/2019:

Přijímáme děti do mateřské školy a  žáky do většiny třídy ZŠ po dohodě s třídním učitelem

 
Zveme vás na  ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

Nabízíme pro žáky, rodiče a veřejnost: 

Novinky

Upozornění na změny v novele Školského zákona od l. ledna 2012

13.01.2012 10:02
ZÁPIS  DO 1.TŘÍDY § 37    Odklad povinné školní docházky   (1) Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní...

Máme tkalcovský stav!

05.01.2012 09:24
Dnes nám byl dodán tkalcovský stav, který byl pořízen za peníze utržené na vánočním jarmarku. Děkujeme všem aktivním rodičům, hlavně ze čtvrté třídy, jejichž příspěvek z bufetu byl největší. Nyní hledáme rodiče, kteří umí zacházet s tkalcovským stavem abychom jej mohli zprovoznit. Pokud s tímto...

Vernisáž "Rok ve waldorfské škole"

20.12.2011 21:32
    Srdečně Vás zveme na výstavu výtvarných prací dětí a fotografií ze života naší školy s názvem Rok ve waldorfské škole Vernisáž k zahájení výstavy se uskuteční 5. ledna 2012 v 17 hodin v Knihovně města Ostravy. Výtvarné práce budou umístěny v pasáži KMO celý...

Pozvánka k zápisu do 1. třídy

20.12.2011 21:17
Vážení rodiče, zveme Vás a Vaše budoucí prvňáčky k Zápisu do 1. třídy Zápis v naší škole se bude konat 16. ledna 2012 v 16 hodin. První část pro rodiče: beseda o waldorfské škole, podání Žádosti o přijetí dítěte. Druhá část: skupinová práce dětí a individuální rozhovor s učitelem, který si...

Vánoční koncert

20.12.2011 20:16
„Jen to samo všecko zmůže, jen to od zlého pomůže, když jsa kdo pokojný tichý, chce zbaviti se své pýchy.“ S touto písní a svíčkami v rukou procházeli učitelé a děti kostelem Panny Marie Královny v Mariánských Horách a zahajovali poslední slavnostní událost roku 2011, Vánoční...