Pro školní rok 2018/2019:

Přijímáme děti do mateřské školy a  žáky do většiny třídy ZŠ po dohodě s třídním učitelem

 
Zveme vás na Slavnostní začátek školního roku 2019/2020 v pondělí 2. září 2019 v 8°°
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Nabízíme pro žáky, rodiče a veřejnost: 

Novinky

Nové informace o příjímacím řízení na SŠ

15.01.2012 22:03
Vážení rodiče a žáci, na naších stránkách v menu Školské poradenské centrum v sekci Výchovný poradce můžete najít nové informace k přijímacímu řízení na střední školy.

Upozornění na změny v novele Školského zákona od l. ledna 2012

13.01.2012 10:02
ZÁPIS  DO 1.TŘÍDY § 37    Odklad povinné školní docházky   (1) Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní...

Máme tkalcovský stav!

05.01.2012 09:24
Dnes nám byl dodán tkalcovský stav, který byl pořízen za peníze utržené na vánočním jarmarku. Děkujeme všem aktivním rodičům, hlavně ze čtvrté třídy, jejichž příspěvek z bufetu byl největší. Nyní hledáme rodiče, kteří umí zacházet s tkalcovským stavem abychom jej mohli zprovoznit. Pokud s tímto...

Vernisáž "Rok ve waldorfské škole"

20.12.2011 21:32
    Srdečně Vás zveme na výstavu výtvarných prací dětí a fotografií ze života naší školy s názvem Rok ve waldorfské škole Vernisáž k zahájení výstavy se uskuteční 5. ledna 2012 v 17 hodin v Knihovně města Ostravy. Výtvarné práce budou umístěny v pasáži KMO celý...

Pozvánka k zápisu do 1. třídy

20.12.2011 21:17
Vážení rodiče, zveme Vás a Vaše budoucí prvňáčky k Zápisu do 1. třídy Zápis v naší škole se bude konat 16. ledna 2012 v 16 hodin. První část pro rodiče: beseda o waldorfské škole, podání Žádosti o přijetí dítěte. Druhá část: skupinová práce dětí a individuální rozhovor s učitelem, který si...