HUDEBNÍ WORKSHOPY A MUZIKOTERAPIE V MŠ

Díky prostředkům čerpaným v rámci projektu „Hudební workshopy a muzikoterapie v MŠ“ jsme získali jedinečnou možnost dovybavit naši mateřskou školku množstvím zajímavých hudebních nástrojů, se kterými se stále učíme pracovat. Díky těmto nástrojům nyní máme možnost zdokonalovat sluchové vnímání, hudební a rytmický cit, ale také jemnou a hrubou motoriku dětí navštěvujících naši školku. Hudební nástroje zapojujeme během týdne pravidelně v rámci ranního kruhu, kdy s dětmi zkoušíme opakování a předávání rytmu, učíme se rytmicky doprovázet písničky a básničky, skrze různé hudební nástroje se učíme projevovat své emoce, ale také se např. učíme, jak se o nástroje starat. Využíváme je také k navození příjemné atmosféry před usínáním a hrajeme dětem také příjemné melodie k probouzení. Pravidelně zařazujeme tzv. hudební dopoledne, kdy mají děti možnost v rámci řízené činnosti vyzkoušet si hru na hudební nástroj dle svého přání, chvíli volně improvizujeme a s nástroji se sžíváme a poté pod vedením paní učitelky doprovázíme písničky. Během těchto hudebních dopolední využíváme hlavně práci s bubny djembe, kantely, okaríny a zvonkohry. Výstupem z hudebních dopolední jsou malé zpěvníčky, které si s dětmi připravujeme. Jde vždy o písničku doplněnou jejich vlastním obrázkem, kterou si pak můžou s rodiči zpívat i doma. Během hudebních dopolední také zkoušíme vyrábět vlastní nástroje z nejrůznějších kreativních a výtvarných materiálů. V plánu jsme měli připravit workshopy s bubny djembe pro rodiče s dětmi, ty se nám zatím z časových důvodů nepodařily realizovat v plné míře. Ale vzhledem k tomu, jak velké oblibě se bubnování u dětí těší, počítáme s tím, že se je určitě nabídneme rodičům během letošního školního roku. Rodiče nás mohou po předchozí domluvě přijít během našich ranních kruhů nebo hudebních dopolední navštívit. Jednou z nejzajímavějších aktivit v rámci tohoto projektu byly ovšem dvě návštěvy profesionálních muzikoterapeutů z Muzikohraní, z. s., kteří pro nás měli připraveny dvě různé muzikofiletické pohádky.

Projekt byl pro naši mateřskou školu velice přínosný. Určitě plánujeme pokračovat v hudebních a rytmických aktivitách s novými nástroji, se kterými už se děti sžily a v budoucnu se budeme snažit také konečně zapojit rodiče v rámci plánovaných workshopů.


K mnoha těmto aktivitám přispělo statutární město Ostrava, které je prezentováno na našich webových stránkách, na letácích a pozvánkách k jednotlivým akcím, na úřední desce školy.

ROZPOČET 

 počet kusůcenamezisoučetmezisoučet po skupInách
PENTATON.CZ    
ZVONKOHRA KOSHI – VODA11 070,00 Kč  
ZVONKOHRA KOSHI – VZDUCH11 070,00 Kč2 140,00 Kč 
     
LECIVE-NASTROJE.CZ    
Kalimba z kokosu2464,00 Kč  
Bambusová brumle2126,00 Kč  
Dřevěná vajíčka4728,00 Kč  
Kolový xylofon2856,00 Kč  
Větrná zvonkohra 12 tónů1315,00 Kč  
Malovaná okarina4604,00 Kč  
Okarina ponorka2224,00 Kč  
Brumle Ken Moi2290,00 Kč  
   5 498,00 Kč 
MUZIKER.CZ    
Terre Djembe Beg,Plain 40 cm33 570,00 Kč  
Terre Djembe Beg,Carved 50 cm11 790,00 Kč  
Terre Thunder made of Bamboo L1280,00 Kč  
D’Addario EZ-900 Great American1135,00 Kč  
Terre Ceramic Chirping Bird280,00 Kč5 855,00 Kč 
     
Indiánská flétna12 000,00 Kč2 000,00 Kč 
     
Chráněná dílna Soc. atelier TILIA    
třešňová kantela – 7 strun24 800,00 Kč  
jilmová kantela – 7 strun24 800,00 Kč  
kantela – 9 strun12 520,00 Kč hudební nástroje
kantela – 12 strun12 640,00 Kč19 660,00 Kč41 730,00 Kč
     
Terre Djembe Beg. Carved 50 cm11 790,00 Kč  
Xylofon – Alt Glockenspiel11 790,00 Kč  
Xylofon – Sopran Glockenspiel1890,00 Kč  
Kytara jumbo11 990,00 Kč6 460,00 Kč 
     
Muzikofiletická pohádka – květen12 320,00 Kč muzikoterap.program
Muzikofiletická pohádka – listopad12 500,00 Kč4 820,00 Kč4 820,00 Kč
     
    výtvarné materiály
Výtvarné a kreativní materiály 13 546,00 Kč 13 546,00 Kč
     
    CELKEM:
    60 096,00 

Více zde: http://www.zswaldorfostrava.cz/news/hudebni-workshopy-a-muzikoterapie-v-ms/