Aktuality - březen 2011

28.03.2011 21:08

Pomoc s přípravou jarních dílem, olympijských her, osázením školního dvora aj.

1. Příspěvky pro Základní školu a družinu
je vybráno 95% příspěvků a chybí jen pár drobných nedoplatků.

2. Jarní dílny a velikonoční jarmark
Bude probíhat v úzké spolupráci s rodiči, kteří výrazně pomohli se zajištěním jednotlivých dílen.  Pozvánku připravuje škola.

Zajištěno: Dílny - Pomlázka z krepového papíru / Tvoříme a hrajeme si s domácí modelínou / Kroužky na ubrousky / Zdobení perníčků / Malování vajíček / Dílna družiny  - zdobení triček / Pletení pomlázek. Dále je zajištěn rodiči bufet a fotograf.

Třídní truhlíky: součástí této akce bude i jarní osázení truhlíků na dvoře – každá třída si zajišťuje sama. Cílem je společné dílo rodičů a dětí a jarní proměna školního dvora.

Aktuální poptávka:
Stále platí sběr vyfouknutých vajíček: děti mohou nosit vyfouknutá vajíčka do školy průběžně k rukám třídních učitelů.
Velikonoční bazar opět nabízí možnost prodeje drobných výrobků (mýdla, keramika, perníčky, svíčky….aj).  Máte-li zájemce o prodej, kontaktní osobou je paní uč. Jana Toflová.

3. Olympijské hry 5. tříd Waldorfských škol
Olympiáda proběhne v termínu 20. -21. 5. 2011 (2 dny)
Ve spolupráci s rodiči se zpracovává finální podoba projektu a podrobný harmonogram činností a požadavků. Informace k olympiádě budou předmětem samostatného e-mailu. Prezentace směrem k rodičům proběhne na společných třídních schůzkách 5. 4.
Organizační výbor pro zajištění olympiády (OVO)

  • Martin Drobík – hlavní organizátor za školu
  • Ivana Martáková – hlavní garant za WSO

4. Zalesnění školního dvorku
Zpracovává se už konkrétní projekt, který bude předložen do konce dubna.

5. Školní jídelna
Situace v jídelně se poněkud uklidnila.
WSO  podá do konce března oficiální žádost zřizovateli na zřízení vlastního okýnka a na popud dětí podá žádost k rukám paní vedoucí o spojení 2 stolů v jeden větší v naší části jídelny.

6. Termín dalšího setkání bude upřesněn dle potřeb olympidády.

 

 

 

Zpět