Aktuální situace ve věci umístění školy

17.10.2013 09:55

Vážení rodiče,

situace s naší školou je následující:

Ze strany našeho zřizovatele, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, který pro nás hledá nové prostory, jsou v současné době aktuální dvě varianty:

Dopis zřizovatele ve věci umístění ZŠ a MŠ

Ze strany zástupců rodičů, kteří se sdružují ve Waldorfském sdružení Ostrava, je vyvíjena aktivita ke změně zřizovatele:

Žádost WSO o zřízení ZŠ a MŠ v Porubě

Žádám Vás tímto o maximální spolupráci s vedením školy a se mnou jako ředitelkou a o maximální podporu ohledně rozhodnutí, které ve věci budoucnosti naší školy učiním:

Pozvánka na -Plénum rodičů-

Ing. Ľubica Havelková, ředitelka školy

V Ostravě, dne 16. října 2013

Zpět