Zvelebování školy, investice pro školu

11.01.2017 10:13

 

Na konci kalendářního roku se často bilancuje, co vše se během odcházejícího roku povedlo a dávají se nová předsevzetí a úkoly. Rozhodli jsme se také sepsat, co vše bylo v naší škole úspěšně uděláno a co nás čeká v dalších letech po finanční stránce. Podrobnou zprávu o akcích a životě školy najdete ve Výroční zprávě za školní rok 2015/2016 a ve Vlastním hodnocení MŠ za školní rok 2015/2016, které jsou k dispozici na webových stránkách.

Další informace najdete také v následujícím dokumentu:

Investice v roce 2016 a co dál....

Zpět