Darovací smlouva za rok 2012

16.01.2013 21:29

Vážení rodiče,

pokud máte zájem o vystavení darovací smlouvy na příspěvek zaslaný na účet Waldorfského sdružení Ostrava v roce 2012, prosíme o vytištění a vyplnění formulářů Darovací smlouva a Potvrzení o darování finančních prostředků umístěných na stránkách WSO na webu školy. Vepište své údaje v záhlaví smlouvy a v bodě 1 vyplňte výši příspěvku, zaslanou do 31. prosince 2012. Číslo smlouvy nevyplňujte! Vyplněné a vámi podepsané 2 originály smlouvy a 1 potvrzení doručte nejpozději do 31. ledna 2013 na sekretariát školy p. Unzeitigové nebo vhoďte přímo do schránky WSO, která je u vchodu do školy. U formulářů vámi doručených do 25. ledna 2013 bude 1 vyhotovení smlouvy a 1 potvrzení podepsané zástupci WSO vašim dětem přiloženo k pololetnímu vysvědčení. U formulářů doručených po tomto datu si je podepsané zástupci WSO budete moci v průběhu měsíce února vyzvednout u třídních učitelů. Pokud jste posílali příspěvky do WSO na více dětí, (škola i lyceum) popř. jiné dary, stačí vystavit jednu darovací smlouvu na celkovou částku.

Upozornění: Ke každé smlouvě je nutné přiložit lísteček se jmény vašich dětí a jejich třídou, aby bylo možné provést kontrolu celkové výše příspěvku.

V případě dotazů nám napište na adresu: waldorfostrava@seznam.cz

Zpět