Den otevřených dveří a adventní jarmark

28.11.2011 15:52

Ve dnech 25. a 26. listopadu proběhla událost, na kterou se všichni téměř od začátku školního roku připravovali: Dny otevřených dveří.

V pátek měli možnost zájemci z řad rodičů, ale i veřejnosti nahlédnout do výuky ve kterékoliv třídě na škole. Účast veřejnosti byla opravdu hojná a v některých vyučovacích hodinách bylo i deset diváků najednou. Mnozí zavítali také do družiny a jejich reakce byly velice pozitivní. Takový zájem a kladné ohlasy na naši školu nás samozřejmě velmi těší. Páteční podvečer patřil přípravám na následující rušný den a to nejen ve škole, ale určitě i v domácnostech 4. třídy, které pekly, smažily, vařily pohoštění do bufetu.

Od sobotního rána bylo ve škole velmi rušno. Učitelé s dětmi aranžovali výrobky na adventní bazar a rodiče přicházeli s krabicemi, miskami a hrnci plnými dobrého jídla. Do desíti hodin bylo všechno připraveno a adventní dílny a jarmark mohly vypuknout.
Slavnostní den zahájila 4. třída keltskou podzimní průpovědí Koldodi, která vdechla mezi všechny příchozí krásnou adventní atmosféru. Poté se zájem návštěvníků přesunul k adventním dílnám a jarmarku.
V každé dílničce jste mohli vidět plno zájemců o tvoření. Zájem byl dokonce tak veliký, že ani dostatečné množství připraveného materiálu v některých dílnách bezmála po dvou hodinách chodu nestačilo. Šperky, přáníčka, novoročenky, polštáře, zástěry, vlnění andělíčci, kalendář, měděné výrobky, dřevěné výrobky, obrázky a mnoho dalšího jste si mohli zakoupit nebo vyrobit. Návštěvníci korzovali, tvořili, děvčata a chlapci z čtvrté třídy nabízeli dobroty z Keltské síně pochoutek, maminky v kuchyňce se téměř nezastavily a všem nám tady bylo dobře. Postupně se čas nachýlil až ke třetí hodině, kdy už byly stoly téměř nebo úplně prázdné a všichni se odebrali domů.
Soudě podle reakcí a usměvavých tváří se dnešní ročník Dnů otevřených dveří opravdu vydařil.
Tisíceré díky patří všem rodičům, kteří se aktivně podíleli na úspěšném průběhu tohoto dne. Patří Vám náš obdiv.
Děkujeme.

Za kolektiv učitelů
Adina Bálková

Více fotek můžete shlédnout ve fotogalerii.

Zpět