Den volna pro žáky - 16.11.2017

21.10.2017 06:43

Ve smyslu § 24 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

 z důvodů technických vyhlašuji dne 16. 11. 2017 volný den pro žáky. 

Odůvodnění: Provozní technické důvody – je nutný vývoz a vyčištění čističky odpadních vod, 

které bude trvat několik hodin a není možné provést za plného provozu.

 

Mgr. Lenka Holeksová

ředitelka školy

 

Ředitelské volno listopad 2017

 

Zpět