Valná hromada, výroční zpráva WSO

25.10.2011 10:35

Ve čtvrtek 20. října 2011 proběhla valná hromada WSO za účasti 15 členů WSO, tj. 50% všech členů WSO. Ze zápisu vybíráme:

  1. Valná hromada odsouhlasila výroční zprávu a usnesla se, jak bude rozdělen výsledek hospodaření za hospodářský rok 2010/2011 ve výši 163.219,26 Kč.  Podrobná zpráva o hospodaření  WSO K 31. 7. 2011 je součástí výroční zprávy - z ní vybíráme: Přijaté dary činily celkem  593.459,- Kč, náklady činily celkem 430.277,- Kč z toho 12.484,- Kč bylo vydáno na správu WSO, což činí 2,1% z přijatých darů (nadační fond v minulých letech spotřeboval na správu 20%!).  V rezervním fondu zůstává: 62.327,- Kč. Nevyčerpané peníze jednotlivých tříd se přesouvají třídám do letošního školního roku, viz rozdělení ve výroční zprávě. Výroční zpráva WSO je ke stažení    zde   .
  2. Zpráva revizní komise bude předložena do 30.11. 2011.
  3. Správní rada zůstává v původním složení.
  4. Byly zrekapitulovány činnosti WSO, jejich přehled je součástí výroční zprávy.
  5. V diskuzi se zástupci WSO shodli, že výše rezervního fondu bude držena na úrovni min. 60.000,- Kč. S nakládáním s prostředky z rezervního fondu rozhodují na základě písemně předložených návrhů zástupci WSO. Na rozhodnutí se musí účastnit min. 50% členů, potvrzení souhlasu stačí e-mailem.

O dalších aktivitách vás budeme informovat.
Za WSO
Kateřina B., Michal H., Michela T. a Karel H.

Zpět