Dopis od nové paní ředitelky

12.02.2011 23:23

Milí rodiče a příznivci waldorfské pedagogiky,

dne 31. ledna 2011 se v prostorách školy odehrála výjimečná událost.

   Všichni žáci školy a všichni jejich učitelé se shromáždili na chodbě školy, aby se společně rozloučili s paní ředitelkou Vlastou Henchozovou, která odchází do důchodu. Úchvatné společné zpívání, kterým byl zahájen slavnostní ceremoniál, nelze slovy dost dobře popsat. Nádherné tóny se linuly z hrdel malých i velkých žáků, z hudebních nástrojů strunných i dechových, až se mi dech zastavoval. Dojetím se mi draly slzy do očí, že jsem pak ani dobře neviděla a neslyšela různé děkovné projevy zástupců žáků jednotlivých tříd, kteří pak ještě obdarovávali paní ředitelku vlastnoručně vyrobenými dárky tak typickými pro waldorfské školy.

   V té chvíli se mi před očima rozvíjela moje vlastní čtrnáctiletá historie ve waldorfské pedagogice. Plně jsem si uvědomovala, kolik krásných chvil jsem osobně v této škole zažila jako učitelka v letech 1997 až 2004. Pak jsem působila jako učitelka na střední odborné škole waldorfské v Ostravě v letech 2003 až 2010. Zde jsem rovněž mohla nesčetněkrát prožívat ony dojemné chvíle poznání toho, proč je učitelské povolání tak krásné. Jsem vděčná osudu, že mi postavil do cesty waldorfskou školu a že mi tyto nezapomenutelné zážitky daroval.

   Nyní se opět vracím na základní školu waldorfskou. Od 1. února jako její nová ředitelka. Osud tomu chtěl, abych na tomto místě vystřídala paní Vlastu Henchozovou. Já tak tedy činím a uvědomuji si, jak důležité je pokračování dosavadního vývoje školy. Jak důležité je, aby škola byla i nadále řízena ve waldorfském duchu a aby tímto způsobem byli vedeni i učitelé. Uvědomuji si obrovskou zodpovědnost vůči rodičům, kteří nám své děti svěřují, vůči svým kolegům učitelům, kterým je třeba připravovat podmínky pro jejich práci, vůči našemu zřizovateli, který naši činnost podporuje, vůči všem waldorfským školám v České republice, které se snaží odvádět co nejlepší práci. Především ale se zodpovídám sama sobě a svému svědomí. Je údělem člověka pracovat pro druhé, pomáhat druhým. Když to se podaří, pak svědomí je čisté a smysl života naplněn.

Milí rodiče, přeji sobě i vám všem, aby naše waldorfská škola nikdy neztratila své dobré jméno.

S úctou a láskou
Lubica Havelková – ředitelka školy

 

 

Zpět