Eurytmické představení Zlatý kolovrat

05.10.2012 18:31

Vidělas? Naše paní učitelka je anděl!“, zaslechla jsem z úst jedné prvňačky při představení Zlatý kolovrat v podání umělecké skupiny Theodora, které se uskutečnilo 24. září dopoledne na Janáčkově konzervatoři a v odpoledních hodinách ve foyer Divadla Jiřího Myrona.

Eurytmie se od loňského roku stala nedílnou součástí výuky našich nižších ročníků a my jsme měli jedinečnou příležitost zažít si toto pohybové umění v jeho profesionálním a přitom niterně oslovujícím ztvárnění.

Za zvuku klavírního doprovodu Michaely Nerudové a recitace Pavla Mimry ožívaly na scéně v podání eurytmistek -  Hana Giteva, Kateřina Gottschalková, Věra Janebová, Lucie Kodetová, Hana Mandlíková, Anastázie Pešková a Zdena Zbořilová - obrazy hrdého krále, něžné Dorničky, zlé macechy a dalších rolí včetně zlatého kolovratu. U dětí sklidila největší úspěch zlá babice v podání Hany Giteva, jejíž osobitý pohybový projev přinesl nadšený smích, obdivné pohledy těch nejmenších si získala éterická postava anděla v podání naší paní eurytmistky Anastázie Peškové. Umělecký zážitek umocňovala i hra barev na pestrých kostýmech v režii osvětlovače Davida Seterleho.

Při odpoledním představení byli účinkující odměněni alespoň kytičkou, největším poděkováním byl ale zajisté náš upřímný potlesk. Těšíme se na další setkání s eurytmií, příště třeba opět v podání našich žáků na některé ze školních slavností.

Představení se uskutečnilo pod záštitou ZŠ waldorfské Ostrava, SOŠ waldorfské Ostrava a Waldorfského sdružení Ostrava.

Martina Lubojacká

Zpět