Hra o Řehořově vojsku

25.03.2013 12:29

Na svatého Řehoře památka se činí,
lidem se to oznamuje, kdo snad o tom neví...
Kdo své dítky miluje, vede je k dobrému,
ať tvé dítky jdou do školy, ať se učí tomu...


Třeťáčci s paní učitelkou a paní asistentkou si v úterý 12. března 2013 vyzkoušeli, jak dříve školní děti chodily s panem učitelem koledovat. Lidovou hru o Řehořově vojsku ve slušivých papírových čepičkách a s dřevěnými meči předvedli v první, druhé, čtrvté, páté a šesté třídě. Každé ze dvou obsazení hrálo divákům na jinou strunu: dívky se dovolávaly soucítění, chlapci jiskřili vtipem a humornými gesty. Mnozí úspěšně překonali stud a postoupili tím do dalšího stupně školy vlastního života.

Zapsala: Helena Kožušníková

Zpět