Zápis do 1.třídy

30.11.2011 13:03

Vážení rodiče,

s novým kalendářním rokem začínají také zápisy nových prvňáčků do základních škol. Dovolujeme si vás také pozvat k zápisu do 1.třídy.

Zápis v naší škole bude mít  dvě části:

První částí je beseda o waldorfské škole, která se koná 15. ledna 2013 od 16:00 do 17:00 hodin v budově naší školy. Zde vás naši učitelé seznámí se základy waldorfské pedagogiky, s naším pohledem na dítě a jeho vývoj. Zároveň budete mít možnost zeptat se na všechno, co vás o škole zajímá. Po skončení besedy zákonní zástupci dítěte po zralém uvážení podají písemnou Žádost o přijetí dítěte a odevzdají vyplněný Dotazník (oba formuláře budou k dispozici i v den besedy). Příjem těchto dokumentů bude ukončen téhož dne v 18:00 hodin.

Tato první část zápisu do 1.třídy je určena jen pro rodiče. Při besedě nejsou vytvořeny podmínky pro hlídání dětí. Budete potřebovat mít u sebe občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte, případně písemné rozhodnutí o odkladu.

Druhou částí zápisu je skupinová práce dětí s učitelem a individuální rozhovor učitele s rodiči. Rozhovor trvá cca 30 minut, přítomnost obou rodičů je žádoucí. Pro práci dětí ve skupince je vyhrazena jedna hodina. Tato část zápisu bude probíhat do 31. ledna 2013  a při ní zákonní zástupci odevzdají vyplněný Zápisní list dítěte. Konkrétní termín zápisu vašeho dítěte domluvíme právě na setkání 15. ledna a uděláme závazný časový rozpis všech přihlášených. Pokud bylo vaše dítě na vyšetření u psychologa nebo v pedagogicko-psychologické poradně, přineste prosím tyto zprávy s sebou.

Věnujte také prosím pozornost Dotazníku. Základem waldorfské pedagogiky je celostní pohled na dítě, proto je pro nás důležité znát některé údaje o dosavadním vývoji vašeho dítěte, kterým se zabývá první strana dotazníku. S osobními údaji bude zacházeno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Rádi bychom, abyste se zamysleli také nad dalšími otázkami dotazníku a podle své úvahy je zodpověděli. Rodina a škola by měly vést dítě v podobném duchu, a proto je dobré si některé postoje navzájem vyjasnit.

Na setkání s Vámi se těší pedagogové ZWŠ Ostrava.

Zpět