Jaro na waldorfu naplněné aktivitou

25.05.2017 18:01

Fotogalerie z akcí naleznete -  http://waldorfnamlynici.rajce.idnes.cz/

Jarní dny jsme uvítali již tradičně na ozdravném pobytu v krásném prostředí Bílých Karpat. Tentokrát se žáci 3.- 8. třídy společně vydali na „Cestu kolem světa za 14 dní“, kdy se věnovali mnoha pohybovým a kreativním činnostem v přírodě.  Pobyt dětí v horském hotelu Jelenovská byl plně hrazen v rámci poskytnutého neinvestičního účelového příspěvku z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší. Fotoalbum naleznete zde.

Koncem března jsme se rozloučili se zimou. Děti 1.a 2. třídy vyrobily velkou zdobnou  Mořenu ze slámy. Za nádherného slunečného počasí a veselého zpěvu písní jsme ji zapálenou spolu s nemocemi a zlými silami poslali po proudu Odry do moře.  Následující den jsme při Dni otevřených dveří a tvořivých dílnách pletli pomlázky, zdobili kraslice, vyráběli velikonoční zajíčky a další jarní dekorace. Od února do května se budoucí prvňáčci a jejich rodiče seznamovali s waldorfskou pedagogikou ve Waldorfské přípravce a už se všichni těší na dobrodružství, na něž se v září vydají.

V dubnu jste měli možnost prohlédnout si výtvarné práce našich žáků v prostorách Knihovny města Ostravy v Ostravě-Přívoze.  Vernisáž výstavy Svět plný barev zpestřili žáci 5. třídy krátkým kulturním programem a hudebním vystoupením.  Naší tělocvičnou zazněly rytmy afrických bubnů etnika Malinke. Svou návštěvou nás poctil bubenický mistr MANSA CAMIO CAMARA se svou rodinou z vesnice BARO (Guinea) a předal nám trochu své kultury. Užili jsme si nezapomenutelný zážitek.

V minulém měsíci naši školu navštívil také renomovaný odborník z Německa Uwe Buermann, který se již mnoho let aktivně zabývá sledováním nejnovějších trendů a také vlivu používání médií (internetu, počítačů, mobilních telefonů, informačních technologií...) na děti a mládež. Dopoledne pracoval se žáky našich 5.- 9.tříd a studenty 1.-3. ročníku SOŠ waldorfské Ostrava, odpoledne pak s pedagogy a rodiči. Jeho přednášky byly velmi živé, aktuální a plné zajímavých postřehů, které nám pomohly ujasnit si, co nám média dávají a naopak i berou.

V květnu pak naši školu a město reprezentovali žáci 5. třídy na Olympijských hrách waldorfských škol v Semilech.  Nacvičili divadelní představení inspirované Odysseou a poměřili své síly s ostatními školami ve sportovních disciplínách.  Zatímco žáci 8. třídy se zúčastnili divadelní přehlídky Duhové divadlo v Písku, kde úspěšně předvedli krátké představení na motivy Jana Wericha.

V červnu se chystáme na další tradiční události. Jarní slavnost se bude konat 16. června 2017 v 16:30 v sále střediska volného času Ostrčilova. O týden později 22. června  se těšíme na čarovnou Svatojánskou slavnost na hřišti naší školy. Můžete spolu s námi nahlédnout pod pokličku tajemna, seznámit se s léčivými silami bylinek, kouzelnou mocí lektvarů a netradičními laskominami Naši deváťáci se s námi rozloučí na absolventském vystoupení. 

Zpět