Jaro na waldorfu

05.04.2016 13:21

Jaro na Waldorfu…

Březen byl u nás na škole ve znamení školy v přírodě! Těšili jsme se všichni do malé vísky Vernířovice v krásném i drsném prostředí Jeseníků. Na stejném místě se vystřídaly děti prvního i druhého stupně. Menší děti vynášely Mořeny, které si předtím s nadšením vyrobily. 

Velké i malé vládkyně zimy ze slámy a dříví nakonec zapálily a poslaly je po proudu říčky Merty pryč společně se zimním časem. Větší děti se zase učily plést pomlázky z vlastnoru

čně nařezaných vrbových proutků.

Po návratu z ozdravného pobytu se v naší škole konaly 22. 3. Velikonoční dílny, kde si děti mohly vyrobit rozmanité dekorace a potom posedět v dobré náladě s kamarády, učiteli a rodiči u připraveného občerstvení.

A co se chystá? V květnu se můžete těšit na vernisáž originálních děl našich žáků, která se uskuteční 5. května v 16 hodin v Knihovně města Ostravy na pobočce Přívoz. Práce budou vystaveny celý měsíc, proto se nezdráhejte zastavit, autoři budou velice rádi.

Další akcí je zápis dětí do naší mateřské školky, plánovaný na 18. květen od 8 do 17 hodin. Nově příchozí děti zde čeká rodinné prostředí a pozitivní atmosféra. Výuka a rozličné činnosti probíhají formou nápodoby a zajímavých her, třeba pečení. Děti jsou vedeny k samostatnosti s ohledem na jejich věk a zkušenosti. Naučí se vnímat umění, rozvíjet svou vlastní fantazii, dostanou podněty k tomu, aby se staly kreativními a otevřenými. Proniknou s námi pomocí vyprávění do pohádkového světa, které je propojeno s uměleckou činností a vlastní aktivitou dětí. Pomocí hraní divadla se zase zábavnou a nenásilnou formou začne budovat sociální cítění a děti si velmi rychle zvyknou na kolektiv ostatních. V jednotě s naší myšlenkou být co nejblíže přírodě, budujeme a stále rozšiřujeme  hřiště s ekologickými prvky. Děti se u nás budou cítit bezpečně a spokojeně.

 

Zpět