Koordinační setkání ohledně budoucnosti školy

21.05.2013 14:11

V návaznosti na včerejší schůzku ve škole (20. května 2013) chci poděkovat všem rodičům za aktivitu a čas, který věnují současné situaci školy. Za všechny maily, které nezůstávají bez povšimnutí, za vyplnění anketních lístků, za rady a návrhy, které pečlivě monitorujeme a zaznamenáváme, abychom je mohli ve vhodné chvíli použít.
Výsledky ankety nejsou v této chvíli použitelné, neboť se mi nevrátilo zpět všech 228 lístků, ale pouze 97. Nezískala jsem tedy přesné preference rodičů o jednotlivých školách. Za této situace respektuji rozhodnutí zřizovatele. Do jednání o našem umístění se nyní vložil i Krajský úřad.
Kolegium učitelů žádá rodiče, aby nepodnikali žádné kroky v hledání jiné budovy, aby nepokračovali v jednáních ohledně stěhování školy a to až do zveřejnění písemného usnesení zastupitelstva konaného dne 27. května 2013

Děkuji za pochopení,
Ing. Ľubica Havelková
ředitelka školy

Zpět