Martinská slavnost

18.11.2014 11:40

Martinská doba je dobou vnitřního světla. U nás v mateřské škole jsme vyráběli s dětmi lampióny, pekli martinské rohlíčky, vystřihovali koníky a zpívali martinské písně.

V úterý 11.11. na svátek sv. Martina jsme s dětmi rodičům ukázali malou ochutnávku z našich podzimních básní v pohybu a písní.

 

Společně pak ozdobeni rozsvícenými lampiónky jsme vyšli vstříct sv. Martinovi, který nás vedl v čele průvodu až na náměstí Sv. Čecha. Tam jsme zazpívali martinské písně společně s dětmi ze základní školy, žáci 9.třídy nás doprovodili na hudební nástroje a na závěr sv. Martin tasil meč, čímž symbolicky přivítal zimu do našeho kraje.

 

Zpět