Nabídka kroužků školní družiny na 2. pololetí

18.01.2013 12:00

Nabídkový list zájmových kroužků školní družiny na druhé pololetí školního roku 2012/13

 • Školní družina nabízí ve druhém pololetí (od 1. února 2013) možnost zapsat děti do zájmových kroužků, které má možnost nyní zřídit.
 • Kroužky jsou určeny především pro děti zapsané k denní docházce do školní družiny, ale mohou se přihlásit i jiní zájemci, kteří školní družinu nenavštěvují.
 • Program školní družiny, jak ho znáte doposud, zůstane zachovaný.
 • Cílem kroužků je nadstandardní zájmové vzdělávání. Je určeno žákům, kteří se chtějí dané oblasti věnovat více. Činnost kroužku půjde více do hloubky dané problematiky, na kterou není v běžné činnosti čas.
 • Činnost kroužků je pravidelná jednou za týden nebo jednou za čtrnáct a pouze pro přihlášené žáky.  
 • Zápisné je jednorázové, splatné s podáním přihlášky a nevratné.
 • U kroužků probíhajících 1x za týden 100,- Kč na pololetí, u kroužku 1x za čtrnáct dní 50,- Kč na pololetí
 • Je na celé pololetí.
 • Náklady na materiál přesahující zápisné se budou rozpočítávat na počet členů kroužků, dle skutečné potřeby a materiálové náročnosti kroužku.
 • Zájmové kroužky povedou jednotliví vychovatelé školní družiny.
 • Minimální počet dětí v kroužku je 7, budou otevřeny ty kroužky, o které bude dostatečný zájem.
 • Kroužky budou probíhat vždy v době od 14:30 do 16:30 hodin.

Vytiskněte si seznam kroužků, zaškrtněte ty, o které má Vaše dítě zájem a tento seznam zaneste do družiny.

V nabídce jsou tyto kroužky:

Kulinářský kroužek Pondělí (každé sudé) Alena Dorotíková
Vaření, pečení a jiné kulinářské zázraky.
Technický kroužek Pondělí (každé liché Petr Vašek
Modelaření (papírové, plastové i dřevěné modely), technické pokusy a experimenty pro děti apod.
Divadelní kroužek Úterý Petr Vašek
Divadlo loutkové, hrané divadlo, dramatická výchova.
Přírodovědný kroužek Středa (každá sudá) Jarmila Jurčová
ZOO koutek ve školní družině, péče o zvířátka, zajímavosti,ekologické hry soutěže apod.
Sportovní kroužek Středa (každá lichá) Jarmila Jurčová
Míčové hry, pohybové hry a další sportovní činnost, kterou nám prostory družiny a hřiště dovolí.
Keramický kroužek Pátek (každý sudý) Petr Vašek
Základy modelování, výroba nástěnných hodin, pokladničky, postavičky apod.
Řemeslný kroužek Pátek (každý lichý) Petr Vašek
Práce s vlnou, plstění, výroba šperků ze skla, pletení košíků, tvoření ozdobných a dekorativních předmětů apod.

 

 

Zpět