Návštěva z Bialsko-Biale

09.12.2011 16:39

V minulém týdnu měla celá naše škola takříkajíc „napilno“. Kromě příprav na vydařené Dny otevřených dveří se paní učitelky 4. a 5. třídy společně s dalšími kolegy chystaly na přijetí našich polských přátel z partnerské waldorfské školy v Bialsko – Biale. 10 dětí ze 4. třídy a 7 dětí z 5. třídy společně s jejich třídními učitelkami Ewou Jurczyk a Martou Twardak a dokonce novou paní ředitelkou Agnieszkou Kąkol uvítala naše školička kolem 10 hodin dopoledne zpěvem a hrou na flétny. Poté se žáci vmísili mezi své stejně staré vrstevníky ve třídách, kde se pod vedením polských vyučujících naučili nová rytmická cvičení a polskou písničku. Páťáci s paní učitelkou Beatou Krejzovou se seznamovali se svými kamarády z Bialska a společně si tvořili česko-polské slovníčky. 4. třída paní učitelky Jany Kubzové se pak věnovala společné výtvarné činnosti, která dala vzniknout akvarelovým obrazům s námětem podmořských hlubin. Po skončení vyučování se polská skupina vydala na prohlídku školy a mezitím pro naše hosty ochotné maminky z 5. třídy nachystaly v „Domečku“ vlastnoručně uvařený oběd. Posilněni dobrým jídlem a novými zážitky se s námi odpoledne naši polští přátelé rozloučili s výhledem na další společná setkání. Dobu před návratem domů strávili ještě prohlídkou MINIUNI. Těšíme se další brzké shledání! Do zobaczenia!

Martina Lubojacká

Zpět