Oficiální stanovisko ředitelky školy

16.01.2014 09:27

Vážení rodiče!

V této chvíli lze s jistotou říci, že Ostravská waldorfská škola se rozšiřuje. Jedna část školy, ta původní, bude i nadále pokračovat ve své činnosti pod současným zřizovatelem, kterým je Mob MOaP a se stejným IČO 70933944 v budově školy Na Mlýnici. Druhá část, ta nová, bude působit v Ostravě-Porubě jako waldorfské třídy ve stávající základní škole Ľ.Štúra.

Vy, rodiče, nyní máte možnost se rozhodnout, do které školy své dítě přihlásíte.

Chtěla bych tímto ujistit všechny rodiče, kteří se rozhodli zůstat ve stávající waldorfské škole, že zřizovatel MOaP nás bude podporovat v naší činnosti, dokud bude potřeba, i když škola nebude v příštím školním roce 2014/2015 úplně naplněná.

Současně bych chtěla vyjádřit podporu a porozumění pro všechny rodiče, kteří se rozhodnou zapsat své dítě do ZŠ Ľ.Štúra. Věřím, že mezi oběma školami zavládne tvůrčí a přátelská atmosféra. Ostrava nabízí tímto rozhodnutím dalším a dalším dětem možnost vzdělávat se v duchu waldorfské pedagogiky.

V Ostravě, dne 10. ledna 2014
S láskou a úctou Vaše ředitelka

Zpět