Oficiální stanovisko školy

27.01.2014 16:23

Vážení rodiče,

   v oficiálním stanovisku ředitelky školy ze dne 10. ledna 2014 jsem mimo jiné ujistila rodiče, kteří se rozhodli zůstat se svými dětmi ve stávající škole, že náš současný zřizovatel, městský obvod MOaP, bude naši školu podporovat, i když základní a mateřská škola nebude z důvodu zřízení waldorfských tříd v městském obvodu Poruba v příštím školním roce 2014/2015 v oddělení základní školy naplněná.

   Vzhledem k tomu, že se k rodičům, dle jejich sdělení, i nadále dostávají zkreslené informace o tom, že je nezbytné pro všechny děti podat zápisní lístky v Porubě, protože městský obvod MOaP nebude nadále zřizovat waldorfskou základní a mateřskou školu v případě aktuálně nízkého počtu dětí, obrátili jsme se znovu na zřizovatele s dotazem na upřesnění jeho stanoviska. 

   Zřizovatel nám opětovně potvrdil, že naši školu bude nadále zřizovat, a to aktuálně i při zcela minimálním počtu dětí, protože chce nadále podporovat waldorfské školství ve všech jeho stupních v dlouhodobém horizontu, a že je připraven překlenout i výrazně snížený počet žáků, neboť věří v brzkou obnovu zvýšeného zájmu rodičů o tento typ pedagogiky a počítá také s nezbytnou propagací školy široké veřejnosti. V září 2014 (anebo taky dříve) dle vyjádření zřizovatele bude výuka ve Waldorfské základní škole a mateřské škole Ostrava v budově v ulici Na Mlýnici zahájena.

   Na základě těchto informací bych Vás chtěla znovu ujistit, že jste to opravdu pouze Vy, rodiče, kteří rozhodnete, kterou školu budou Vaše děti navštěvovat.
Stále platí, že současnou situaci shledávám jako možnost pro další rozvoj waldorfské pedagogiky v ostravském regionu a mám porozumění pro všechny rodiče, kteří se rozhodnou zapsat své dítě do waldorfských tříd, které mají být zřízeny na ZŠ Ľ.Štúra. Apeluji tímto na všechny rodiče našich žáků, nestavějte dětem barikády ve vztazích ke svým spolužákům jenom proto, že budou navštěvovat jinou školu než oni.

V Ostravě, dne 27. ledna 2014

S láskou a úctou,
Ľubica Havelková
ředitelka školy

Zpět