Olympijské hry v Pardubicích

10.06.2014 10:45

Ve dnech 30. 5. a 31. 5. 2014 se konala tradiční olympiáda waldorfských škol tentokrát v Pardubicích. Tato akce připomíná všem zúčastněným kulturní, sportovní i lidské tradice. Na pozadí řecké kultury, která je v pátých třídách součástí výuky, si žáci připomněli lidské hodnoty jako je čestnost, fair play, vzájemná sounáležitost a nápomocnost.

Děti si předem ušily a nabarvily chitóny, vyrobily rekvizity a kulisy, nacvičily krátké divadlo pojednávající o Odysseově cestě na rodnou Ithaku, které pak

na setkání v Pardubicích zahrály.

Zúčastnily se také všech olympijských disciplín – skoku z místa a do dálky, běhu na 60 metrů, hodu břemenem i míčkem, zápasu, štafety, maratónského běhu a rétoriky.

Žáci 5. třídy ZŠ a MŠ waldorfská Ostrava, Na Mlýnici 36 prožili v Pardubicích dva pěkné dny plné sportovních, kulturních a radostných zážitků.

 

Na akci žáky doprovázeli J. Kubíková – třídní učitelka a O. Sobaňski – učitel tělesné výchovy.

Zpět