Organizace výuky ve školním roce 2014/15

18.02.2014 02:02

Po ujištění obvodu o podpoře naší školy Vás chceme informovat o pravděpodobné variantě vyučování při současném nízkém stavu žáků na stávající škole.

V příštím školním roce budou otevřena v budově Na Mlýnici dvě oddělení mateřské školy, dvě oddělení školní družiny, školní klub (pro 2. stupeň) a všechny ročníky základní školy. Ve všech třídách bude probíhat výuka v souladu se Školním vzdělávacím programem s plnou časovou dotací pro jednotlivé ročníky.

Vzhledem k nízkým počtům žáků v jednotlivých ročnících budou pravděpodobně spojovány třídy na nižší m stupni - 2.+3. tř.( tř. uč. I. Kusznírová), 4.+5.tř. (tř.uč. L. Holeksová)

Po hlavním vyučování mohou být spojeni v některých  hodinách (výchovy, jazyky,....) i  žáci z více tříd druhého stupně.

Současná situace nabízí unikátní možnost výuky skupin s nízkým počtem žáků pod vedením zkušených pedagogů, což skýtá prostor pro velmi intenzivní a individuální péči o každého žáka.

Máte-li jakékoli nejasnosti či otázky ohledně výuky v určité třídě, obraťte se nás, velmi rádi vám vše osvětlíme.

Toto je jedna z mnoha možných variant, jak zajistit vzdělávání pro všechny žáky Waldorfské základní školy a mateřské školy v Ostravě. Je velmi pravděpodobné, že se počty žáků ve třídách oproti současnému odhadu zvýší, pak by se výuka v jednotlivých třídách organizovala jiným způsobem.

 

 

 

Zpět