Poděkování všem

17.01.2011 12:40

Vážení přátelé, loučím se s vámi všemi a děkuji.

Děkuji dětem naší školy, které mne o mnohé obohatily a aniž si to uvědomovaly, dodávaly sílu a smysluplnost mé práci.
Děkuji kolegům učitelům a vychovatelům za krásnou prožitkovou práci se žáky, také za porozumění mému konání při řízení školy.
Děkuji také ostatním zaměstnancům za skvělé výsledky a ochotu.
Děkuji školské radě, především panu předsedovi, za výbornou spolupráci.
Děkuji rodičům, kterých si nesmírně vážím, za podporu školy a nezištnou, obětavou pomoc a aktivitu.
Děkuji WSO, že vzniklo a pracuje pro blaho školy.
Děkuji všem a přeji dobrý rok 2011 a bezproblémový rozvoj školy.
Nové paní ředitelce Ing. Ľubici Havelkové přeji vše alespoň tak krásné, jak jsem to pro prožila já s Vámi všemi a mnoho dalšího, lepšího, povzbudivého. A mnoho sil.

S úctou
Vaše Vlasta Henchozová

P.S. Mé odcházení z pozice ředitelky školy může působit trochu nostalgicky, ale věřte mi, že je v něm i naděje a radost nadále přicházet mezi Vás jako svobodný člověk, nezatížený byrokratickými okovy.

Tak nashledanou.

Zpět