Poděkování za pomoc s přípravou učebny eurytmie

28.11.2011 15:24

Z časoprostorového hlediska můžeme začít se srdečnými díky u paní Simony Kokindové, maminky z 2. třídy, která z prosté barevné látky během letních prázdnin vykouzlila krásné košilky či pláštíky pro 1. třídu (zelené) a 2. třídu (žluté). Aby se košilky nemačkaly, vyrobil Radim Heinich, na požádání, tatínek žáka ze 4. třídy dřevěný věšák - jako živý. V průběhu září trávila Michaela Lamaczová svá volná dopoledne ve třídě na žebříku a proměňovala bílé a flekaté zdi do jemných barev malými ležatými osmičkami - práce jen pro velmi trpělivé :-) Za měkký a oku příjemný koberec je radostí poděkovat rodičům, kteří s pomocí WSO vybrali potřebnou finanční částku (poděkování patří: Naděždě Gulkové, Alanu Kornutovi, Marcele Raškové, Jarmile Hoznauerové, Petru Prosickému, Kláře Masloviakové, Jaroslavu Hamrlemu, Petře Krips, Radku Fialovi, Renému a Pavlíně Macháčovým, manželům Peškovým, Natálii Babiuchové, Tomáši Krobovi, Zdenku Kočicovi, Michalu Resovi, Michalu Hadwigerovi, Renému Gadatschovi, Martinu Talíkovi, Jiřímu Šofrovi, Janu Macháčovi, Radce Ivanské, Martině Lubojacké, Bronislavu Volaninovi, Petru Szopovi, manželům Faruzelovým, Martě Hostinské, manželům Kovalským a manželům Křenovým). Za praktickou výpomoc při pokládání koberce a také malé technické detaily s díky Davidu Peškovi. A jako třešnička na dortu je dar klavíru do třídy manželů Tejkalových.

Díky vám všem, že mohla po dlouhé době eurytmie znovu ožít v naší ostravské waldorfské škole.

Anastázie Pešková

PS: WSO děkuje za spolupráci při organizaci sbírky na koberec.

Zpět