Poznej tajemství vědy - soutěž

12.06.2014 14:41

Ve čtvrtek 12. června 2014 odjely dvě skupiny našich žáků poměřit své vědomosti

v soutěži Hello Games a Poznej tajemství vědy pořádané ZŠ a MŠ Hello. A nedopadly špatně.

Čtvrté místo z osmi soutěžících škol.

Za dobrou reprezentaci naší školy děkujeme žákům:

Edovi Gulkovi  /3. třída/, který hrál na klavír.

Hynkovi Tejkalovi a Jardovi Hamrlemu /3. třída/, kteří dobře počítali.

Alžbětě Horákové a Mikuláši Švecovi /4. třída/ coby zdravotníkům.

Nině Janoštíkové /5. třída/, která hláskovala anglická slova – Spelling Race.

Všechny děti pak ve skupinové tvořivé práci sestrojily z kostiček Lega

nápaditého robota.

Dobře si počínala také druhá skupina, která soutěžila jako tým.

Byli to žáci:

Martin Miklas /3. třída/, Matěj Rašík /4. třída/ a opět Nina Janoštíková a Liduška Hamrlová.

Do soutěže se také zapojili všichni žáci 3. a 4. třídy, kteří pod vedením svých třídních učitelek H. Pospíšilové a L. Holeksové vytvořili model města, který byl prezentován pěkným videem. Hodnocen byl jako jeden z nejlepších.

 

Na pěknou akci naše soutěžící doprovázely H. Pospíšilová a J. Kubíková.

Zpět