Přednáška Uwe Buermanna "Jak (pře)žít s médii"

24.05.2013 16:13

Přijměte prosím pozvánku na přednášku německého lektora Uwe Buermanna na téma "Počítač, Internet, Facebook, mobilní telefon, televize a jejich účinky a vliv na vývoj dítěte. Jak správně vnímat podceňovaná a opomíjená rizika působení současných technických fenoménů na naše děti i na nás?"

První přednáška bude pro rodiče a širokou veřejnost. Uskuteční se dne 5. června 2013 v 17:00 v přízemí budovy SOŠ waldorfské v Ostravě, Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory. Přednáška bude tlumočena z němčiny. Vstupné je 50,-.

Druhá přednáška bude dne 6. června 2013 pro žáky 6. a 7. třídy v multimediální učebně Základní školy waldorfské. Třetí přednáška pro žáky 8. a 9. třídy tamtéž. Tlumočit bude paní učitelka Helena Kožušníková.

Uwe Buermann je waldorfský učitel, sympatický rodič a renomovaný odborník, který se dlouhodobě zabývá vlivem médií na děti a mládež, podílí se na vzdělávání waldorfských učitelů, přednáší pro pedagogy i širokou veřejnost. Je také autorem knihy Jak (pře)žít s médii?

Těšíme se na setkání!

Zpět