Příspěvky za školní rok 2009/10

07.06.2010 10:58

Prosíme zkontrolujte si platby příspěvků za letošní šk.rok 2009/2010

Příspěvek 1750,- Kč za každé dítě prověříte u třídního učitele a příspěvek 500,- Kč u dětí navštěvujících družinu u paní Aleny Dorotíkové (alena.dorotikova@seznam.cz). Je ještě pár rodičů, kteří mají nedoplatky, zvlášť na družinu se zapomíná. Nedoplatky, prosíme, posílejte již na účet WSO: 43-7199890267/0100 s VS Vašeho dítěte (pokud je pošlete do Nadačního fondu, budou při převodu zpět do školy sníženy o 20%, což je veliká škoda).

Zpět