Příspěvky za školní rok 2010/11

07.09.2010 11:11

Prosíme zkontrolujte si platby příspěvků za letošní školní rok 2010/2011. Výše příspěvků na jednoho žáka:

  • Škola: 1750,- Kč (1600,- Kč pro rodiče 3 a více žáků na této škole v daném školním roce)
  • Družina: 400,- Kč na činnost družiny (jen u dětí navštěvujících školní družinu). Pozor! Poplatek 100,- Kč/měsíc na neinvestiční náklady družiny (teplo, energie, voda), které se ze zákona odvádí zřizovateli, vybírá vedoucí družiny hotově 2x ročně zvlášť na každé pololetí, tyto poplatky se neplatí WSO.

Platby posílejte na účet Waldorfského sdružení Ostrava (WSO): 43-7199890267/ 0100. Variabilní symbol má každé dítě přidělen osobní.
Termín splatnosti:  15. srpna 2010. Pouze po dohodě s třídním učitelem je možné platby rozdělit do 2 a více.

Více informací na úvodní stránce sdružení WSO.

Zpět