Rada kraje souhlasí s nájmem školy Na Mlýnici

11.12.2013 20:50

Vážení rodiče,

chtěla bych Vás informovat, že rada kraje dne 9. prosince 2013 usnesením č. 31/2405 souhlasila s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitostí areálu školy na ul. Na Mlýnici v katastrálním území Přívoz, která byla usnesením č. 4190/RMObM1014/100/13 ze dne 26. listopadu 2013 schválena radou městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

S pozdravem,
Ing. Ľubica Havelková
ředitelka školy

 

Zpět