RANČ HLUČÍN

22.10.2019 14:02

V září a v říjnu jsme díky projektu Radost z pohybu,  měli možnost navštívit Dětský ranč  Hlučín.  Ranč je skvělý, protože nabízí mnohé využití. Děti mohly poznávat okolí ranče, život jiných kultur v části Dětské expozice, poznávat život zvířátek na ranči, jejich stravování, bydlení. Měly možnost pohladit si a  nakrmit speciálním suchým  krmivem jak lamu, ovečku, nebo i kozlíky.  Oslíka i koníky,  na kterých  mohly  jezdit, nesměly děti krmit a toto jsme také společně respektovali. Děti se  učily  poznávat a chápat, že lidská činnost může životní prostředí chránit, ale i poškozovat. A pokud je někde zákaz, je třeba jej vnímat a neporušovat pravidla. Skutečné prožitky dětí a jejich vnitřní motivovanost byly východiskem tohoto projektu.

 Samozřejmě, že nedílnou součástí projektu byly hry, písně a rozmanité tvoření, které jsme si nesmírně užili, protože jsme malovali a modelovali zvířátka z ranče. Účastnila se celá naše mateřská škola a já pevně doufám, že ne naposled, protože prostředí ranče je pro děti motivující k přirozenému pohybu a dává dětem radost, která je vidět na jejich tvářích. Děkujeme za možnost strávit na ranči tři krásné dny plné aktivní činnosti.

Zpět