Ředitelské volno - 18.11.2016

01.10.2016 12:53

                                              

                              Waldorfská základní škola a mateřská škola Ostrava,

                              příspěvková organizace

                              Na Mlýnici 611/36, 702 00 Ostrava Přívoz

                              IČO:70933944

 

 

Ve smyslu § 24 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

z důvodů organizačních

vyhlašuji dne 18. 11. 2016

volný den pro žáky.

 

Odůvodnění: V tento den proběhne deratizace a dezinfekce prostor ZŠ.

Nebude zajišťován provoz školní družiny.

Zpět