Ředitelské volno 7. května 2012

23.04.2012 11:03

Ve smyslu §24 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání z důvodů technických a organizačních vyhlašuji na 7. května 2012 volný den pro žáky.

Odůvodnění: ve škole bude provedena dezinfekce všech povrchových ploch, klik, židlí, lavic a sanitárních předmětů.

Ing. Ľubica Havelková
ředitelka školy

Zpět