Ředitelské volno ve dnech 6. a 7. května

16.04.2013 15:53

Ve smyslu §24 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání z důvodů technických a organizačních vyhlašuji ve dnech 6. - 7. května 2013 volný den pro žáky.

Odůvodnění: dne 6. května 2013 se uskuteční ve škole celorepublikové setkání vedoucích pracovníků waldorfských škol. Dne 7. května 2013 proběhne ve škole celodenní vzdělávací seminář pro sborovnu, účastní se všichni pedagogové. V těchto dnech není zajišťován provoz školní družiny.

Ing. Ľubica Havelková
ředitelka školy

Zpět