Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava

17.01.2017 19:53

 

Naše škola je zapojena v projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava“,
 reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000212
 
Více informací o projektu naleznete na webových stránkách https://socialnizaclenovani.ostrava.cz/vzdelavani/
 
Projekt je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů (OP Výzkum, vývoj a vzdělávání), státního rozpočtu České republiky a spolufinancován z rozpočtu statutárního města Ostravy.

 

 

Zpět