Sdělení rodičům

09.12.2013 15:43

Ostrava, 9. prosince 2013

Vážení rodiče!

   V posledních třinácti měsících jsem nucena permanentně řešit složitou situaci ohledně stěhování naší školy. Všechny kroky, které jsem v této věci podnikala a podnikám jsou v souladu s usneseními z jednání kolegia učitelů, viz.zápisy ze dne 6. prosince 2012, 28. února 2013, 18. dubna 2013, 16. května 2013, 26. září 2013 a 17. října 2013. Tyto zápisy jsou k nahlédnutí u mě v kanceláři.

   V prohlášení WSO, s nímž jste byli na třídních schůzkách seznámeni se tvrdí, že nerespektuji většinový názor rodičů. Chci vás ujistit, že ve všech svých rozhodnutích jsem respektovala a respektuji většinový názor kolegia učitelů a přihlížím také k názoru vás, rodičů. Po celou dobu jednání o změně sídla naší školy nevedl žádný můj krok proti úsilí najít výhodnější budovu, popř. jiného zřizovatele. Je mojí povinností zajistit pro žáky této školy odpovídající podmínky pro výchovně – vzdělávací proces. Tvrzení, že jsem zakázala komunikaci mezi učiteli a rodiči je nepodložené a nezakládá se na pravdě. Situace kolem stěhování trvá již přes rok, a i mezi učiteli panuje nervozita a nejistota. Kolektiv učitelů není jednotný ve svých názorech, ale dokáže se většinově shodnout v důležitých rozhodnutích. Nemohu nést zodpovědnost za nerespektování většinového názoru jednotlivci, taky nemohu ovlivnit pravdivost, či nepravdivost neoficiálních informací, které se k vám z našeho učitelského prostředí  dostávají. Vztahy v oblasti pracovního práva a personální záležitosti jsou v mé kompetenci a podléhají aktuálním zákonům a nařízením.

Z mého pohledu je situace k dnešnímu dni taková:

  • Od 1.ledna budou žáci vyučování v pavilonu B a ve dvou učebnách v přízemí pavilonu D, které jsou nám dány k dispozici.
  • Pro výuku TV jsme zajistili tělocvičnu Gen.Píky 13A, a k tomu pro jednu skupinu žáků ještě prostory TJ MITTAL na Varenské ulici, pro dvě hodiny výuky TV prvního stupně budeme využívat prostory pavilon B.
  • Zřizovatel zrušil své původní rozhodnutí o umístění naší školy na ZŠ Kounicova a v této chvíli jedná o nájmu budovy Na Mlýnici, kterou míní upravit pro naše potřeby včetně MŠ.
  • WSO nadále jedná o přesunu školy do obvodu Ostrava-Poruba. Na výsledku tohoto jednání bude záviset další vývoj situace naší školy

Věřím, že jsme všichni jednotní v myšlence zachování waldorfské školy v Ostravě.

S pozdravem,
Ing. Ľubica Havelková
ředitelka školy

Zpět