Seznam žadatelů přijatých k předškolnímu vzdělávání

16.05.2019 14:03

Seznam žadatelů přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2019/2020 

Přijati: 1,3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19 

Dítě přijato na individuální vzdělávání ve školním roce 2019/2020 

Přijato: 13 

Děti nepřijaté z kapacitních důvodů: 

Nepřijati: 2, 8, 12, 14

 

V Ostravě 16. května 2019 

                                                Mgr. Lenka Holeksová ředitelka školy

seznam přijatých dětí do MŠ 2019-2020 

Zpět