Seznam žadatelů přijatých ke školní docházce ve školním roce 2014/2015

03.02.2014 18:00

Rozhodnutí o přijetí budou k dispozici nejdříve 14.2.2014 na sekretariátu školy.

Přijati:

1, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 36, 37, 41, 42,45, 46, 3, 4, 38, 39

Děti, které nedovrší šestý rok věku před zahájením povinné školní docházky budou přijaty až po doložení všech potřebných podkladů:

2, 6, 31, 40, 44

Zpět