Seznam žadatelů přijatých ke školní docházce ve školním roce 2018/2019

16.04.2018 13:12

Seznam žadatelů přijatých do první třídy ke školní docházce ve školním roce 2018/2019 

Přijati: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 

Děti, jejichž rodiče žádají o odklad školní docházky 3, 7

 

Holeksová Lenka, řed. školy

seznam přijatých dětí do první třídy 2018-2019.pdf (246583)

Zpět