Seznam žadatelů přijatých ke školní docházce ve školním roce 2019/2020

24.04.2019 11:16

Seznam žadatelů přijatých ke školní docházce ve školním roce 2019/2020 

Přijati: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 225 

 

Děti, které nedovrší šestý rok věku před zahájením povinné školní docházky

– přerušení správního řízení, které bude pokračovat po doložení všech potřebných dokladů.

8, 13, 18 

 

Děti, jejichž rodiče žádají o odklad školní docházky 

14 

 

V Ostravě 23. dubna 2019 

Mgr. Lenka Holeksová ředitelka školy

seznam přijatých dětí do první třídy 2019-2020

Zpět