Škola zažívá úspěchy v získávání malých projektů

11.07.2013 12:47

Předposlední den školního roku bylo dokončeno a slavnostně otevřeno Miniarboretum, na jehož realizaci získala škola v roce 2012 dotaci z fondu Ministerstva životního prostředí.

Žáci, učitelé i rodiče si se zájmem prohlíží rostliny, které budou krášlit vzhled malého školního dvorku. Do práce na projektu se zapojili nejenom žáci a učitelé naší školy, ale i rodiče z Waldorfského sdružení Ostrava a zahradnická firma, která poskytla zahradní techniku a odbornou pomoc při výběru rostlin.

Ještě ani neopadla radost z dobře vykonané práce nad jedním projektem a již se dozvídáme, že jako škola získáváme další podporu tentokráte od MŠMT.

(výtah z mailu)

Dobrý den, paní ředitelko.
Gratulujeme Vám k získání podpory od MŠMT dle Vyhlášení výsledků rozvojového programu Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2013.

Máme z toho velkou radost a o výstupech z tohoto projektu vás budeme určitě včas informovat.

S přáním hezkého léta,
Ing. Ľubica Havelková
ředitelka školy

Zpět