Stanovisko RAWŠ k situaci v Ostravě

28.02.2014 19:59

Dne 17.února 2014 jednala Rada Asociace waldorfských škol České republiky (dále jen RAWŠ) ve Waldorfské základní a mateřské škole Ostrava (dále jen WZŠMŠO) se zástupci kolegia WZŠMŠO, zástupci "skupiny Waldorf Poruba" a zástupci SOŠ waldorfské ve věci ochranné známky "waldorf" a ve věci stěhování školy. Dne 20.února bylo vydáno písemné stanovisko RAWŠ v uvedených záležitostech.

RAWŠ potvrdila, že WZŠMŠO smí nadále užívat jméno "waldorf".

Kromě potvrzení užívání jména "waldorf" naší školou bylo propůjčeno jméno "waldorf" také "skupině Waldorf Poruba", která "má od září rozšířit stávající Základní školu Ľudovíta Štúra o waldorfské třídy v městském obvodě Poruba."

Užívání jména "waldorf" ze strany WZŠMŠO a propůjčení jména "waldorf" "skupině Waldorf Poruba" je časově omezeno do konce školního roku 2014/15, zejména s ohledem na skutečnost, že dle názoru RAWŠ není situace v ostravském waldorfském školství stabilizovaná.

RAWŠ současně požaduje, "aby byla s okamžitou platností ukončena likvidační mediální kampaň", neboť "způsob mediální prezentace kolem ostravských waldorfských škol je" dle postoje RAWŠ "zcela nepřijatelný."

Dalším požadavkem RAWŠ je společné vystupování stávající WZŠMŠO i nové "skupiny Waldorf Poruba" vůči veřejnosti prostřednictvím čtyř určených zástupců, dvou zástupců z řad učitelů a dvou z řad rodičů.

K otázce stěhování WZŠMŠO během školního roku do budovy Na Mlýnici v průběhu stávajícího školního roku 2013/2014, kterou vznesla "skupina Waldorf Poruba", se RAWŠ vyjádřila v tom smyslu, že stěhování považuje za "provozně nevhodné", ovšem s vědomím, že RAWŠ nemůže v této věci ovlivnit rozhodnutí zřizovatele (tato otázka se však stala irelevantní hned další den po jednání RAWŠ, kdy "skupina Waldorf Poruba" oznámila, že se stěhování do Poruby bude realizovat ještě během stávajícího školního roku 2013/2014).

WZŠMŠO respektuje stanovisko RAWŠ a bude se snažit i nadále pracovat a vystupovat tak, aby splňovala podmínky užívání jména "waldorf". I nadále se tedy nebudeme účastnit "likvidační mediální kampaně", budeme udržovat dobré vztahy a spolupráci se zřizovatelem, který naši školu stabilně podporuje, a především se budeme věnovat dalšímu působení a posílení samostatné waldorfské (základní a nově i mateřské) školy s tradicí 23 let pro děti z Ostravy a okolí. 

Celé znění stanoviska RAWŠ: RAWŠ písemné stanovisko

Zpět na úvodní stránku

 

 

 

Zpět