Technika na waldorfu

19.03.2019 14:13

Závěrečná zpráva k projektu „ Technika na waldorfu“

V rámci programu na podporu vzdělávání a talent managementu zejména v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního města Ostravy pro rok 2018 a 1. čtvrtletí 2019 jsme získali příspěvek 360 000,- Kč. Tento projekt byl pro naše žáky, rodiče i učitele velkým přínosem a obohacením. Největší kladem bylo navázání spolupráce s uměleckým řezbářem Markem Vodičkou, který lektoruje prožitkové kurzy pro děti i dospělé. Poprvé přijel na Řemeslný týden za žáky z 9. třídy a s nimi se pustil do výroby lžic a misek. V rámci svého pobytu nabídl také práci se dřevem pro rodiče i učitele v odpoledních a podvečerních hodinách. Dále nás navštívil ještě v prosinci, kdy se věnoval převážně žákům 8. ročníku a učil je dovednostem práce s dláty, pilkou, vrtákem a společně se pustili opět do tvorby misek a lžic. Velké nadšení pro řezbářství projevila paní vychovatelka, která začala s dětmi pracovat pravidelně v rámci školní družiny a vytvořila s dětmi nádherný dřevěný betlém, který byl na výstavě ve dvoraně radnice Městského obvodu MOaP. Zatím do třetice přijel v průběhu Jarních prázdnin v únoru a intenzívně vzdělával naše učitele a vychovatele v práci se dřevem – v dřevořezbě. Doporučil nám umělecká dláta, která jsou nejlepší pro dřevořezbu, stejně jako další nářadí i dřevo. Stal se pro nás mentorem v této oblasti a pořádá u nás i kurzy pro veřejnost, čímž pomáhá propagaci naší školy. Již nyní s ním máme naplánovanou spolupráci v květnu a budeme pokračovat dále.

Další oblastí bylo pořízení sady Vernier z investičních nákladů pro různá měření a práci ve fyzice a od září tuto soupravu používají vyučující 2. stupně převážně ve fyzice a přírodopisu jednak na pozorování pod mikroskopem, na měření teploty, jako voltmetr a ampérmetr atd. Následně využíváme grafy z experimentů v matematice a chtěli bychom rozšířit jeho využití v chemii, v enviromentální výchově a také v programování v propojení s LEGO roboty, které jsme letos zatím nepořídili, jelikož už nezůstaly finanční prostředky.

Abychom mohli co nejlépe využívat sadu Vernier pro celou třídu, tak jsme z investičních nákladů nakoupili interaktivní tabuli s dataprojektorem. Tato tabule byla pro nás výhodnou investicí, jelikož je magnetická a keramická zároveň a software využívaný pro interaktivní tabuli má doživotní licenci a nemusí se obnovovat každoročně. Bohužel tím došlo k nedočerpání celé částky na investice, jelikož zakoupená sada Vernier i interaktivní tabule byly za pevnou částku. Případné dokoupení přídavných zařízení se pohybovalo v částkách desítek tisíc, což ba danou částku 200 000,- neúměrně navyšovalo

 

Město Ostrava jsme propagovali na webových stránkách naší školy, na letácích k řezbářským dílnám pana Marka Vodičky.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpět