Testování žáků 5. tříd není povinné

04.05.2012 13:04

Ve věci plošného testování žáků 5.tříd obdržela ředitelka školy několik žádostí od rodičů, kteří s testováním nesouhlasí a nepřejí si, aby jejich dítě testováno bylo.

Těmto žádostem se vyhovuje. Žáci budou po dobu testování pobývat v jiné třídě.

Zpět