V Ostravě zaplál olympijský oheň

27.05.2011 13:46

Ve dnech 20. a 21. května se v Ostravě setkalo jedenáct waldorfských škol z celé České republiky a jedna waldorfská škola z Polska. Společně jsme se přesunuli do doby starověkého Řecka, a to formou sportovního klání, které má napodobit dávné řecké olympijské hry.

Letní olympijské hry 5. tříd waldorfských škol se u nás v České republice pořádají každoročně a jejich tradice je stejně dlouhá jako historie waldorfských škol, které v ČR fungují už 20 let. Olympiáda, pořádaná v dávném duchu starých řeckých her, je pro páťáky krásným vyvrcholením celého školního roku, který proplouvá řeckou historií, a ve své podstatě má ukázat tělesnou, duševní a duchovní vyváženost člověka, kalokagáthia. Každý rok hostí olympioniky jiná waldorfská škola a koloběh se opakuje. Své pořadatelství z roku 2002 si letos zopakovala naše škola, a to za vydatné pomoci našich rodičů. Celkem se olympijských her v Ostravě zúčastnilo 221 sportovců z Prahy, Brna, Příbrami, Semil, Českých Budějovic, Písku, Pardubic, Olomouce, Ostravy a z polského města Bielsko – Biala a také asi 150 doprovázejících osob a hostů.

V pátek, po ubytování všech příchozích v prostorách školy, se slavnostní průvod v olympijském odění vydal na cestu městem až do bývalého kina Vesmír. Tradičně byla olympiáda zahájena zpívanou hymnou a přehlídkou divadelních vystoupení jednotlivých škol, která připomněla strastiplné putování Odyssea a jeho druhů. Každá škola odehrála část tohoto antického textu. Představení byla na vysoké umělecké úrovni, doprovázena hudbou, vlastnoručně vyrobenými kulisami a kostýmy, jež dotvářely patřičnou atmosféru. Olympijské hry po celou dobu provázel vládce Olympu Zeus, v podání ředitele Střední odborné školy waldorfské, Mgr. Břetislava Kožušníka.

V sobotu měly hry více sportovní charakter. Sportovní klání bylo zahájeno zapálením olympijského ohně, kterého se ujala patronka letošní olympiády – paní Adolfína Táčová, členka olympijského družstva gymnastek na OH v Římě v roce 1960.  Děti ze všech zúčastněných škol byly rozděleny do týmů -  řeckých měst ( Epidauros, Sparta, Delphy, Mykény, Knóssos, Athény, Théby, Korinthos) v čele se svými prétory, jejichž barvy po zbytek her hájily. Městský stát tedy čítal 23 bojovníků připravených nasadit všechny své síly. Nutno poznamenat, že děti jednotlivých škol se mezi sebou navzájem nikdy nesetkaly. Následovalo zápolení v různých disciplínách: hod břemenem, zápas, skok do dálky, štafeta, maratón a rétorika. Veškerá klání probíhala v klasických antických oděvech – chitónech, což dodávalo celé akci ještě tradičnější a slavnostnější ráz. Všichni sportovci se těchto disciplín účastnili s velkým nasazením a zaujetím.

Hodnotily se nejen výkony, ale také způsob provedení.  Nikdo neodešel s prázdnou, všichni byli odměněni. Kolem čtvrté hodiny odpolední, kdy všude kolem Ostravy zuřily bouře a průtrže mračen, u nás na hřišti svítilo slunce a vládce Olympu Zeus odměňoval více i méně úspěšné bojovníky, dekoroval je medailí, diplomem i vavřínovým věncem. Po slavnostním ceremoniálu byl uhašen olympijský oheň a poté se školy vydaly na cestu domů.

Důležitost a vážnost tohoto podujetí podtrhli svou přítomností vedle paní Táčové i další členové Čestného olympijského výboru: starosta MO MOaP Ing. Jiří Havlíček, vedoucí odboru školství MO MOaP Mgr. Věra Kuchařová, členka Asociace waldorfských škol – Mgr.Kateřina Kozlová, Mgr. Vlasta Henchozová, která byla ředitelkou naší školy od jejího založení až do ledna letošního roku, tedy téměř 20 let a Michal Hadwiger, jako zástupce Waldorfského sdružení Ostrava, které bylo spoluorganizátorem letošních her v Ostravě.

Našim cílem nebylo uspořádat dokonalé sportovní hry, ale na pozadí řecké kultury připomenout lidské hodnoty jako čestnost, fair play, sounáležitost a spolupráce. A to se nám bezesporu povedlo. Bylo velice potěšující vidět radost na tvářích všech účastníků, která je pro nás organizátory tou největší odměnou. Žáci ze vzdálenějších měst si pobyt v Ostravě ještě o jednu noc prodloužili a někteří se zúčastnili také Ostravské muzejní noci.

Jedno velké poděkování patří všem, kteří nám s přípravou a organizací olympijských her pomohli.

Organizační výbor Olympijských her Ostrava 2011

Fotografie z olympiády

 

 

 

Zpět