Valná hromada č.1

29.09.2010 09:56

Dne 23. září 2010 proběhla historicky první valná hromada Waldorfského sdružení Ostrava (WSO). K tomuto datu mělo WSO 25 členů, z toho 15 se zúčastnilo valné hromady.

Do správní rady byli zvoleni její zakladatelé – tedy Michal Hadwiger, Kateřina Braunerová a Karel Hájek a  předsedou sdružení byl zvolen Michal Hadwiger. Funkci přijali maximálně na jeden rok a pevně věří, že po zaběhnutí přijdou mladší a energičtější.

K 23. 9. 2010 je se podařilo vybrat cca 80% všech příspěvků pro třídy, školu a družinu.

 • Aktuální stav všech příspěvků a příjmů sdružení eviduje Karel Hájek, dává je k dispozici třídním učitelům.
 • Aktuální stav pokladny a výdajů sdružení sleduje Michaela Tichá, pokladník WSO.

Na valné hromadě bylo potvrzeno složení kontrolního orgánu WSO:

 • Pavlína Pekarčíková
 • Kateřina Konvičná
 • Karol Lamacz

Pro další aktivity se přihlásili další členové jako garanti, o průběhu nás budou průběžně informovat.

 • Akce Truhlíky na školním dvoře (zajištění truhlíku pro každou třídu - Pavlína Pekarčíková, zemina - Kateřina Konvičná). Truhlíky včetně zeminy byly předány třídám v rámci Michaelské slavnosti ve středu 29. 9. Osázení je už v rukou rodičů a dětí za pomoci třídních učitelů. Slavností představení osázených truhlíků by mělo proběhnout v rámci společného zpívání někdy v polovině října - ještě bude upřesněno. Financování je zajištěno individuálními dary.
 • Zalesnění dvorku (zajištění zakrytí oplocení směrem od tělocvičny) - Petr Prosický
 • Školní jídelna (vlastní výdajové okénko) - Michal Hadwiger

Po přestěhování školy do dnešní budovy bylo přislíbeno vlastní výdajové okénko a vstup do jídelny.  Vzhledem k současné situaci volných hodin před odpolední výukou i na 1. stupni je žádoucí tuto otázku opět otevřít, aby se naše děti měly šanci v klidu a pohodlí najíst. Zároveň se bude řešit kvalita jídla a velikost porcí.

 • Školní hřiště (celoroční přístup pro školní družinu) - Pavel Faruzel
 • Waldorfská olympiáda (zajištění grantu pro rok 2011) - Ivana Martáková
 • Nástěnka WSO (v přízemí ve škole) – Radka Ivanská


Další schůzka WSO proběhne 21. října 2010 v 16 hod. na půdě školy (1. patro, výtvarna). Jste všichni srdečně zváni! Další podněty pro činnost WSO můžete posílat kdykoli kterémukoli ze zástupců WSO viz. kontakty na webu. Celý zápis je ke stažení zde.

 

 

 

 

Zpět