Valná hromada WSO

16.11.2012 12:06

Ve čtvrtek 8. listopadu 2012 proběhla valná hromada WSO za účasti 19 členů WSO, ze zápisu vybíráme:

  • Byl předložen přehled hospodaření a přehled činností za hospodářský rok 2011/2012. Přijaté dary činily celkem 548.573,- Kč, náklady činily celkem 564.795,- Kč, z toho 12.582,- Kč bylo vydáno na správu WSO, což činí 2,3% z přijatých darů. Rezervní fond se navýšil na 104.677,-. Nevyčerpané peníze jednotlivých tříd se přesouvají třídám do letošního školního roku, viz rozdělení ve výroční zprávě.
  • Valná hromada odsouhlasila výroční zprávu, potvrdila ve funkcích členy správní rady, odsouhlasila úpravu stanov WSO a shodla se na udržení minimální hranice rezervního fondu.

Ke stažení jsou k dispozici:

Další směřování WSO povede nejen k další podpoře ZŠ waldorfské a SOŠ waldorfské, ale bude podporovat založení MŠ waldorfské, aby bylo vzdělávání ucelené a bylo zajištěno naplňování principů waldorfské pedagogiky na všech úrovních. Dále bude WSO své aktivity směřovat na podporu Klastru na Černé louce, kde byl v rámci projektu „Ostrava – město kultury 2015“ navržen nový komplex budov pro všechny ostravské waldorfské školy. Další výraznou aktivitou WSO bude příprava projektů, jejichž prostřednictvím bude možno využívat různých grantů a dotací, což umožní školám jejich další rozvoj jak v oblasti inovace výuky a vzdělávání, tak i v oblasti vybavení, a stejně tak i v podpoře vzdělávání pedagogů, rodičů a spolupracovníků, popř. výměnných pobytů žáků i pedagogů. K dalším aktivitám bude patřit pořádání seminářů a workshopů pro rodiče, charitativního bazaru, sportovního dne pro celou rodinu, školního plesu a celá řada dalších akcí.

Správní rada WSO

Zpět