Vážení rodiče,

19.10.2011 13:20

vzhledem k tomu, že se mi stále nedaří dostatečně zabezpečit prostory  školní družiny  proti vniknutí cizí osoby, volím tuto formu žádosti.

Žádám tímto rodiče, kteří chodí do školní družiny o důsledné zavírání dveří jak při vstupu, tak i při odchodu ze školní družiny.

Dbejte, prosím, o bezpečnost svých dětí a jejich majetku.

Dětem budou opět předány klíče od šatních skříněk. V případě, že dítě klíč ztratí, rodič obstará nový klíč na své náklady.

Děkuji za pochopení.

Zdraví vás    Alena Dorotíková

Zpět